مصوبه شماره42

بررسی نامه شماره 5564/98/ص مورخه 24/6/98 موضوع معاوضه و تجمیع دو قطعه زمین متعلق به شهرداری نقده و آقای میر سجاد هاشمی واقع در بلوار شهید مدنی (پشت خانه های سازمانی) و تقسیم آن به دو قطعه مجزا برابر قرارداد توافقی شماره 5518 مورخه 24/6/98 با مشخصات ذیل : (پس از تقسیم) - قطعه شماره 2 واقع در خیابان 16 متری و کوچه 6 متری بصورت دو بر به مساحت 7/196 متر مربع سهم شهرداری - قطعه شماره 1 واقع در خیابان 16 متری – کوچه 10 متری و کوچه 16 متری به صورت سه بر به مساحت 50/171 متر مربع سهم آقای میر سجاد هاشمی

مصوبه شماره42
تاریخ انتشار: 2 مهر 1398

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک