مصوبه شماره 41

بررسی نامه شماره 4202/98/ص مورخه 14/5/98 موضوع واگذاری سه قطعه زمین (از زمین های تفکیکی ارتش ضلع شمالی سالن دو هزار نفری) به شماره قطعات 11 و 12 و 13 به شرکت آذر آباد گران راسپینا به نمایندگی آقای مهدی برجی نژاد برابر قرارداد واگذاری شماره 4332 مورخه 14/5/98 بررسی نامه شماره 5738/98/ص مورخه 30/6/98 موضوع واگذاری مقدار 50/22 متر مربع از کل ملک واقع در بلوار آزادی کوچه 78 متعلق به آقای سلیم خندان به شهرداری نقده جهت اجرای طرح تعریض برابر قرارداد توافقی شماره 3772 مورخه 29/4/98

مصوبه شماره 41
تاریخ انتشار: 2 مهر 1398

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک