مصوبه شماره 39

بررسی نامه شماره 4201/98/ص مورخه 14/5/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به شماره 48 به مساحت 7/271 متر مربع واقع در فلکه دفاع مقدس کمربندی 32 متری از طریق مزایده به شرکت سازه به نمایندگی آقای مهدی ملکی برابر قرارداد واگذاری شماره 4334 مورخه 14/5/98 بررسی نامه شماره 4197/98/ص مورخه 14/5/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به شماره 49 به مساحت 7/271 متر مربع واقع در فلکه دفاع مقدس کمربندی 32 متری از طریق مزایده به شرکت سازه به نمایندگی آقای مهدی ملکی برابر قرارداد واگذاری شماره 4335 مورخه 14/5/98 بررسی نامه شماره 4239/98/ص مورخه 15/5/98 موضوع واگذاری یک قطعه زمین به شماره 47 به مساحت 7/271 متر مربع واقع در فلکه دفاع مقدس کمربندی 32 متری از طریق مزایده به شرکت سازه به نمایندگی آقای مهدی ملکی برابر قرارداد واگذاری شماره 4333 مورخه 14/5/98

مصوبه شماره 39
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1398

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک