مصوبه شماره 38

بررسی نامه شماره 4785/98/ص مورخه 31/5/98 موضوع واگذاری دو قطعه زمین مازاد شهرداری به مساحت های 50/42 متر مربع و 25/65 متر مربع واقع در بلوار شهداء (کوی سهند) به آقای جعفر سلیمان زاده برابر قیمت کارشناسان رسمی دادگستری طبق قرارداد واگذاری شماره 4878 مورخه 31/5/98 بررسی نامه شماره 5563/98/ص مورخه 24/6/98 موضوع واگذاری زمین مازاد شهرداری به مقدار 40 متر مربع واقع در خیابان مطهری – کوی جانبازان پشت آپارتمان های نظام مهندسی برابر قیمت کارشناسی به خانم عصمت خوانچه طبق قرارداد شماره 5517 مورخه 24/6/98 بررسی نامه شماره 5562/98/ص مورخه 24/6/98 موضوع واگذاری زمین مازاد شهرداری به مقدار 5/63 متر مربع واقع در خیابان مطهری – کوی جانبازان پشت آپارتمان های نظام مهندسی برابر قیمت کارشناسی به آقای اباذر بهزادی اوخساری طبق قرارداد شماره 5516 مورخه 24/6/98

مصوبه شماره 38
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1398

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک