مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین به تعداد 69 مورد

مزایده فروش زمین
تاریخ انتشار:1398/2/10

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی تنظیف

آگهی مناقصه عمومی تنظیف

آگهی مناقصه عمومی تنظیف
تاریخ انتشار:1398/2/2

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی انتخاب مشاور

آگهی مناقصه عمومی انتخاب مشاور

آگهی مناقصه عمومی انتخاب مشاور
تاریخ انتشار:98/1/24

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:98/1/24

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی پلاک و جدول

آگهی مناقصه عمومی پلاک و جدول

آگهی مناقصه عمومی پلاک و جدول
تاریخ انتشار:1398/1/16

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تاریخ انتشار:1398/1/15

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه نوبت دوم

شهرداری نقده در نظر دارد اجرای عملیات ساماندهي رواقهاي مزار شهداء(نماسازي وتقويت سازه) را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

آگهی مناقصه نوبت دوم
تاریخ انتشار:1397/12/09

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شهرداری نقده درنظر دارد اجرای عملیات ممیزی املاک و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر نقده(بصورت پایلوت)را با مبلغ برآورد اولیه 000/000/000/5 ريال (پنج ميليارد ريال)بدون تعدیل بر مبنای شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکت‌های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
تاریخ انتشار:1397/11/23

جهت دانلود متن کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید: 

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک