معرفی شهرستان نقده

حدود و موقعيت جغرافيايي سولدوز
شهرستان نقده ( سرزمين و ولايت تاريخي سولدوز ) در استان آذربايجانغربي و در جنوب غربي درياچه اروميه واقع شده و از شمال به شهرستان اروميه ، از شرق به شهرستان مياندوآب ، از جنوب شرقي به شهرستان مهاباد ( ساوجبلاغ ) ، از جنوب و جنوب غربي به شهرستان پيرانشهر و از غرب از طريق به مرز ايران - عراق محدود مي شود .

وسعت شهرستان نقده
مساحت شهرستان نقده تا سال 2000،1357 كيلومتر مربع و داراي 3 نقطه شهري نقده ، اشنويه و محمديار بود و در اين محدوده 191 آبادي قرار داشت و جمعيت آن 16222 نفربود. ولي بر اساس تقسيمات جديد كشوري در اواخر سال 1357 بخش اشنويه به شهرستان تبديل شد و دهستانهاي تابعه آن نيز از شهرستان نقده منتزع گرديد و در نتيجه شهرستان نقده از نظر وسعت و جمعيت و ساير شاخص ها تغييرات عمده اي پيدا كرد و مساحت فعلي اين شهرستان 1050 كيلومتر مربع است كه شامل 2 نقطه شهري ، 2 بخش ، 4 دهستانه و 96 روستاي داراي سكنه مي باشد .
نقاط شهري شامل : نقده و محمد يار و بخش هاي تابعه آن عبارت است از بخش مركزي و بخش محمديار ، كه دهستانهاي تابعه آن شامل : بئگيم قالا ، سولدوز (مربوط به بخش مركزي ) ، المهدي و حسنلو ( مربوط به محمديار) مي باشد

سابقه زيست محيطي
بررسي هاي زمين شناسي حاكي از آن است كه شهرستان نقده ( سرزمين و ولايت تاريخي سولدوز ) در 500 ميليون سال قبل و در دوران سوم زمين شناسي (دوره پالئوزويك ) زير آب قرار داشته است كه سنگواره ها و فسيلها ي بدست آمده از كوههاي ((لاواشلي )) مبين اين ادعاست و كشف اين سنگواره ها در سال 1374 بازتاب رسانه اي گسترده اي در ايران و جهان داشت .

شرايط اقليمي و آب و هوايي
درباره چگونگي شرايط آب و هوايي اين شهرستان بايد اشاره كرد:
آب و هواي شهرستان نقده تحت تأثير عوامل فرامحلي است . اگر چه عومل محلي نيز در كيفيت آن مؤثرند ، در زمستان توده هاي شمالي ، هواي منطقه را به شدت سرد و خشك مي نمايد و توده هايي كه از غرب وشمال غرب وارد منطقه مي گردد عمدتاً از درياي سياه و مديترانه منشا گرفته ، باعث بارندگي هاي زمستاني مي شود و در تابستان توده هاي قطبي دريايي از طريق شمال و شمال غرب با كسب رطوبت درياي سياه و درياي خزر و قسمتي از مديترانه وارد منطقه مي شوند ، اين توده هوا معمولاً باعث رگبار و بارندگي هاي تابستاني و بهاره در سولدوز مي شود و وجود ارتفاعات نسبتاً بلند مجاور درياچه اروميه واقع در شمال شرقي شهرستان نقده ، باعث بوجود آوردن تغييرات محسو سي در آب و هواي نواحي دشت و كوهستاني منطقه مي گردد و به ويژه در شرق اين شهستاناين عامل موجب تعديل درجه حرارت در زمستان مي شود .

پوشش گياهي
پوشش گياهي سولدوز بسيار متنوع و غني بوده و انواع گياهان خودرو دارويي و وحشي و گل ها در مراتع ، دامنه كوه ها ،مزارع و باغات آن ديده مي شود ، تنوع گياهان خودروي دارويي و خوراكي در منطقه بسيار چشمگير است كه با برنامه ريزي كارشناسانه و اصولي مي توان از اين نعمت خداوندي در صنايع رنگرزي و دارويي استفاده بهينه نمود.

مختصري از تاريخچه شهرستان نقده
سابقه سكونت در سولدوز

سولدوز از ديرباز مورد سكونت انسان قرار گرفته و سابقه سكونت در آن به 9000 سال قبل باز مي گردد.
براساس بررسي هاي انجام گرفته توسط خانم(( ماري ويت)) بر روي تپه (( حاجي فيروز )) نشانگر سكونت انسانهاي عصر نوسنگي در اين تپه مي باشد.

تپه حسنلو نيز با 6000 سال قدمت ، در 9 كيلومتري شمال شرقي نقده و 7 كيلومتري جنو ب غربي درياچه اروميه ، نمايانگر ارزش باستاني منطقه مي باشد.

جام زرين حسنلو با نقوش بي نظير اساطيري و با 950 گرم وزن در سال 1337 شمسي از اين تپه كشف شده كه باعث شهرت بين المللي شهرستان نقده از نظر باستاني گرديد.البته به غير از جام زرين حسنلو تاكنون اشياء و آثار ذيقيمتي شامل : انواع ظروف زرين و سيمين ، سفالينه هاي نقش دار به رنگهاي سياه ، سرخ و نخودي به اشكال مختلف و متنوع ، انواعه سه پايه ، مجسمه هاي چوبي ، فلزي و سفالي ( ساخته شده به شكل انسان و حيوان ) از اين تپه طي حفاري هاي باستان شناسي كشف گرديده كه در حال حاضر در موزه هاي شهرهاي مختلف ايران و جهان حفظ و نگهداري مي شود.
آثار و بناهاي فعلي تپه حسنلو مربوط به دوره چهارم ادوار 12 گانه زيست و سكونت انسان درآن مي باشد و منتسب به قوم ماننا (مانا) است . در ادوار بعدي ( تاريخي ) ، سولدوز مورد سكونت اقوام باستاني و ايلات ترك قرار گرفته و در سال 1245 ه.ق ايل رشيد و سلحشور قاراپاپاق در آن ساكن گرديد.

وجه تسميه سولدوز
در وجه تسميه سولدوز اظهار مي شود (( سولدوز يك لغت تركي است و غازان خان نواحي جنوبي درياچه اروميه را به صورت اقطاع به قبيله سلدوز ( سلدوس ) واگذار كرد. )) و در كتاب فرهنگ سنگلاخ نوشته ميرزا مهدي خان استر آبادي منشي نادر شاه افشار چنين آمده است : (( سولدوز نام قبيله اي ار اتراك ( ترك ها ) مي باشد. بدين ترتيب سابقه نامگذاري منطقه به نام سولدوز ، تقريباً به 800 سال قبل باز مي گردد.
وجه ديگر آن در زبان تركي به معني سولو( يعني پر آب ) و دوز (دشت هموار ) مي باشد كه اين وجه بعد از سكونت ايل قاراپاپاقدر سولدوز مورد توجه قرار گرفته است ، چراكه نام سولدوز به خاطر مسطح و پر آب بودن منطقه بدان داده شده كه با واقعيت هاي موجود تا حدودي هم خواني دارد.
نام نقده در اسناد دوره قاجار از جمله سند واگذاري منطقه به ايل قاراپاپاق توسط عباس ميرزا نايب السلطنه قاجار، (( نوغاداي )) ، (( نوچه ده )) و ((نقداي)) ذكر شده است و اين لفظ تركي بوده و به معني مليله دوزي ، نقش دوزي و زيباكاري بر روي پرده ها و پارچه ها مي باشد .
نقده در جنوب غربي درياچه اروميه واقع شده و آبادي و گسترش اين شهر مرهون فداكاري ها و زحمات ايل قاراپاپاق مي باشد. ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1320 متر است .

آمار جمعيتي
بر اساس نتايج سر شماري سال 1375 ،در 2 نقطه شهري نقده و محمديار 71605 نفر و در 96 روستاي تابعه اين شهرستان نقده 37652 نفر، سكونت داشته اند كه به عبارت ديگر 9/64 درصد جمعيت شهرستان نقده در نقاط شهري و 1/35 درصد در نقاط روستايي ساكن اين منطقه بوده اند و اين جمعيت در قالب 781 20 خانوار تشكيل مي گردد . تراكم نسبي جمعيت در اين شهرستان 105 نفر در هر كيلومتر مربع است .
لازم به توضيح است كه از نظر اجتماعي نيز در اين شهرستان كه اكثريت جمعيت آن را تركان شيعه تشكيل مي دهند ، عده اي از برادران سني مذهب كرد هم با فرهنگ متفاوت و مختص به خود به صورت مسالمت آميز در كنار همديگر زندگي مي نمايند .

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک