جلسه شورای اسلامی شهر با حضور امام جمعه شهرستان

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر با حضور امام جمعه شهرستان مطرح شد: مطالبه جدی عموم مردم و تعیین تکلیف کتابخانه شهید علی علمی خیابان شهید مسافری که از طرف شورای شهر خواسته شد.ضمنا در این جلسه موضوع مصلی شهر نیز در دستور کار قرار داشت.

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور امام جمعه شهرستان
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1397

خبر اول

تنیباینت برتیب اریبریتبر یتبرتیبر

خبر اول
تاریخ انتشار: 10 شهریور 1397

جلسه هم اندیشی شورا

این متن یک تست می باشد

جلسه هم اندیشی شورا
تاریخ انتشار: 21 شهریور 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 20 اسفند 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 18 اسفند 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 10 آبان 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 24 آبان 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 10 مهر 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 7 بهمن 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 2 اسفند 1397

عنوان خبر شورا

این متن یک متن صرفا جهت پر کردن مختوای سایت می باشد

عنوان خبر شورا
تاریخ انتشار: 8 دی 1397

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک