تخلف انتخاباتی در نقده

بازار تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر در حال گرم شدن است. با وجود آنکه شهرداری نقده محل هایی را برای انجام تبلیغات کاغذی نامزدهای محترم در نظر گرفته اما متأسفانه مشاهده می شود که برخی نامزدها که برای نشستن بر روی صندلیی شورای شهر در حال رقابت هستند و در صورت پیروزی باید برای زیبایی […]

بازار تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر در حال گرم شدن است. با وجود آنکه شهرداری نقده محل هایی را برای انجام تبلیغات کاغذی نامزدهای محترم در نظر گرفته اما متأسفانه مشاهده می شود که برخی نامزدها که برای نشستن بر روی صندلیی شورای شهر در حال رقابت هستند و در صورت پیروزی باید برای زیبایی شهر تصمیم بگیرند در حال تخریب زیبایی شهر هستند.

کاندیداها باید به فکر کارگران مظلومی باشند که پس از پایان انتخابات باید روزها به سختی زحمت بکشند تا آثار تخلف انتخاباتی را پاک کنند و در این مدت هم به میزان قابل توجهی از توان نیروی انسانی و ظرفیت شهرداری صرف همین کار خواهد شد.

نامزدهای محترم در تبلیغات کاغذی خود رعایت زیبایی شهر را بکنند چرا که میخواهند بعد از منتخب شدن برای زیبایی شهر تصمیم بگیرند.

 

تخلف انتخاباتی در نقده

انتهای پیام/

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

Powered by iRwordPress