داعش
شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده در رابطه با محکومیت حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی(ره) بیانیه ای صادر کرده که به شرح زیر است. &nb ...
2
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده، همزمان با آغاز جهاد عمرانی توسط شهرداری در سال های اخیر، توجه به زیباسازی شهر و ایجاد امکانات مک ...
دوچرخه
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده، به اطلاع کلیه همشهریان گرامی میرساند مطابق مصوبه شماره ۵۸/۱۷۲ مورخه ۹۶/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر ، ش ...
داعش
شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده در رابطه با محکومیت حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی(ره) بیانیه ای صادر کرده که به شرح زیر است. &nb ...
2
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده، همزمان با آغاز جهاد عمرانی توسط شهرداری در سال های اخیر، توجه به زیباسازی شهر و ایجاد امکانات مک ...
دوچرخه
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده، به اطلاع کلیه همشهریان گرامی میرساند مطابق مصوبه شماره ۵۸/۱۷۲ مورخه ۹۶/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر ، ش ...
داعش
شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده در رابطه با محکومیت حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی(ره) بیانیه ای صادر کرده که به شرح زیر است. &nb ...
2
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده، همزمان با آغاز جهاد عمرانی توسط شهرداری در سال های اخیر، توجه به زیباسازی شهر و ایجاد امکانات مک ...
دوچرخه
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری نقده، به اطلاع کلیه همشهریان گرامی میرساند مطابق مصوبه شماره ۵۸/۱۷۲ مورخه ۹۶/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر ، ش ...

ارتباط مستقیم با شهردار

Powered by iRwordPress